TMF Kommentarer

Jag tycker att det har fungerat mycket bra att läsa The Magi Finger med elever i årskurs 4.
Det var bra att dela klassen i två grupper och att eleverna själva fick välja grupp.
Det är ett fantastiskt språk i boken som väcker nyfikenhet.
Av mina 74 elever var det 5 som tyckte boken var lätt!
Det har fungerat bra att arbeta med en arbetsbok i grammatik parallellt med läsningen. Då har jag enkelt kunnat exemplifiera övningarna i arbetsboken.
Det var bra att grupp B fick en papperskopia av texten. Det var en strategi som gjorde att fler elever följde med och engagerade sig i texten. Ex. genom att stryka under svåra ord, skriva i bilderna och färglägga.

Bifogar utdrag ur en elevs veckobrev vid två tillfällen: (eleven läser i grupp A, lite snabbare)utvardering_1

utvardering_2

TMF Extra

Vid behov har några elever fått med sig en extra papperskopia av boken hem.
Hela boken finns inläst på Youtube.
Roald Dahls website.
En lista med 200 ord från boken har till slut blivit 60 nya ord till spelet ”InOtherWords”.
Alla ord finns att öva på i Quizlet.


Grupp A

Alla elever har ett eget exemplar av boken och en anteckningsbok.

Del 1: (lektion 1-2)

Att förutspå bokens innehåll.
Att pratläsa till bilderna.
Vi inleder varje lästillfälle med att pratläsa till bilderna på det aktuella uppslaget. Det betyder att vi på engelska kommenterar bilderna med ord eller meningar. Jag skriver ord direkt på bilderna som projiceras på tavlan. Vi pratar också om vad som redan har hänt i texten.
Att högläsa genom ex. stafettläsning.
Vi läser all text högt, tillsammans. Eleverna läser en mening var, eller ett stycke, i tur och ordning.
Att skriva ordlistor med svåra/nya ord.
Att stanna upp och kommentera språkliga företeelser.
I texten finns goda exempel på en rad språkliga företeelser, ex. singular och plural, verb, tempus och stavning.
Att formulera och anteckna frågor och svar.
Här fokuserar vi på frågor där svaren finns i texten.

Del 2: (lektion 3-8..)

Att fortsätta läsningen i smågrupper.
Alltid gemensam högläsning, men nu i mindre grupper.
Samtala om frågor till texten: TheMagicFinger_questions
Eleverna får frågor av mig som de läser och diskuterar.
Förbereda boksamtal.
Eleverna förbereder sig individuellt, skriftligt, lektionen innan.
Genomföra boksamtal.
Eleverna får i uppgift att föra upp sina anteckningar på whiteboarden. Därefter går vi igenom alla kommentarer kolumn för kolumn. Ofta leder anteckningarna till vidare diskussioner. I och med att alla har antecknat något på tavlan så kommer alla till tals.
Omdöme och utvärdering.
Eleverna svarar skriftligt på 6-10 frågor, kommenterar vad de skulle göra om de hade ett magiskt finger och ger boken och läsupplevelsen ett betyg, 1-10.

booktalk
tmf_b3tmf_r1
image

GRUPP B

Alla elever har ett eget exemplar av boken (en papperskopia att anteckna i) och en anteckningsbok.

Del 1: (lektion 1-10..)

Att förutspå bokens innehåll.
Att pratläsa till bilderna.
– Vi inleder varje lästillfälle med att pratläsa till bilderna på det aktuella uppslaget. Det betyder att vi på engelska kommenterar bilderna med ord eller meningar. Jag skriver ord direkt på bilderna som projiceras på tavlan. Vi pratar också om vad som redan har hänt i texten.
Att högläsa genom ex. stafettläsning.
– Vi läser all text högt, tillsammans. Eleverna läser en mening var, eller ett stycke, i tur och ordning.
Att skriva ordlistor med svåra/nya ord.
Att stanna upp och kommentera språkliga företeelser.
– I texten finns goda exempel på en rad språkliga företeelser, ex. singular och plural, verb, tempus och stavning.
Att formulera och anteckna frågor och svar.
– Här fokuserar vi på frågor där svaren finns i texten.

Del 2: (lektion ..11-13)

Förbereda boksamtal.
Genomföra boksamtal.
Omdöme och utvärdering.

Planering och introduktion

Jag presenterar boken och berättar om Roald Dahl för hela klassen.
Eleverna får välja läsgrupp:
A – Läser alltid texten tillsammans lite långsammare. Mer tid för översättningar och frågor.
B – Läser lite snabbare, ofta tillsammans i smågrupper. Mer tid för gruppdiskussioner och frågor.
Halva klassen läser med mig och halva klassen arbetar med andra uppgifter (25 + 25 min, 2 gånger/vecka).
Arbetsområdet avslutas med att vi har samlat 60 nya ord som vi lägger in i spelet ”InOtherWords”.
tmf_tx1