THM – Skriva

Analysera berättartekniken.
Planera ett eget hotellmysterium med en detektiv, övriga karaktärer och ett mysterium.

Presentera detektiven med text och bild.
Presentera hotellet med text och bild.
Skriv en lista med alla karaktärer.
Skriva kapitel 1-8. INSTRUCTIONS Chapter 1-8
Läsa varandras texter.
Gör ändringar och förbättringar.
Var noga med att markera dialogerna i texten.
Rita bilder i Sketches Pro (använd foto och rita i lager).
Montera text och bild i Book Creator.
Publicera arbetet på http://bibblis.se

Ett elevexempel från Isabella: The Tower Hotel Mystery

THM – läsa


Presentation av boken och författaren.
Högläsning, ett kapitel i veckan. Extra pratgenomgång på engelska med hjälp av bilderna för de som önskar.
Anteckna och översätta nya ord/svåra ord efter varje kapitel. Ordlistan på Quizlet.com
Anteckna personer, platser och händelser.
Anteckna verb från texten och översätta och böja dessa.
Titta närmare på tempus och berättarteknik.
Arbeta med orden, ex med hjälp av leken ”In Other Words”.
Extra: Gåtor på engelska.

THM – Kommentarer

Boken är fantastiskt bra att högläsa. Jag visade bokens sidor på projektorn så att alla kunde läsa och se bilderna.
Bra att diskutera berättarteknik och svåra ord på samma gång.
Parallellt under hela arbetet har vi arbetat med verb. Vad är det? Hur böjer man ett verb? Och varför är det bra att kunna?
Vi har pratat engelska till bilderna och diskuterat innehållet.
När boken var utläst var alla väldigt peppade att få skriva en egen bok.
Jag hittade gåtor på engelska som vi arbetade med för att väcka nyfikenheten och fantasin!

Först en egen detektiv. Vi googlade på ”English names” för att få tips på namn.
Och en kort presentation.
Sedan ett hotel. Vi googlade även här, både för att hitta ett namn och en bild (att rita av i Sketches Pro).
Därefter övriga karaktärer i listan.
Sedan har vi skrivit ett kapitel i veckan (ibland har det tagit två veckor eftersom jag även har arbetat med en del grammatikövningar).
Varje kapitel introducerades med skriftliga instruktioner och min egen exempeltext på ”Chapter 1”. Några skrev fritt med hjälp av instruktionerna och några skrev mer eller mindre av min text och bytte ut mina namn till sina.
Mina exempelkapitel har eleverna fått låna en utskrift av.
Alla elever skriver i Google Classroom så att jag kan följa arbetet via min egen inloggning.

ATT TÄNKA PÅ TILL NÄSTA GÅNG:
Att eleverna har sin lista med alla karaktärer framför sig under hela skrivprocessen. Men var?
Att alla elever skriver ut sina hotell-bilder och sätter upp på väggen. Det ger kraft och inspiration.
Att de som skriver långsamt får möjlighet att arbeta hemma eller på en extra tid i skolan.
Att alla någon gång under projektet får läsa delar av sina texter för en kamrat.

THM – Extra

hejhej extra