Inlägg av Lotta Bohlin

THM – Skriva

Analysera berättartekniken. Planera ett eget hotellmysterium med en detektiv, övriga karaktärer och ett mysterium. Presentera detektiven med text och bild. Presentera hotellet med text och bild. Skriv en lista med alla karaktärer. Skriva kapitel 1-8. INSTRUCTIONS Chapter 1-8 Läsa varandras texter. Gör ändringar och förbättringar. Var noga med att markera dialogerna i texten. Rita bilder […]

THM – läsa

Presentation av boken och författaren. Högläsning, ett kapitel i veckan. Extra pratgenomgång på engelska med hjälp av bilderna för de som önskar. Anteckna och översätta nya ord/svåra ord efter varje kapitel. Ordlistan på Quizlet.com Anteckna personer, platser och händelser. Anteckna verb från texten och översätta och böja dessa. Titta närmare på tempus och berättarteknik. Arbeta […]

THM – Kommentarer

Boken är fantastiskt bra att högläsa. Jag visade bokens sidor på projektorn så att alla kunde läsa och se bilderna. Bra att diskutera berättarteknik och svåra ord på samma gång. Parallellt under hela arbetet har vi arbetat med verb. Vad är det? Hur böjer man ett verb? Och varför är det bra att kunna? Vi […]

TMF Kommentarer

Jag tycker att det har fungerat mycket bra att läsa The Magi Finger med elever i årskurs 4. Det var bra att dela klassen i två grupper och att eleverna själva fick välja grupp. Det är ett fantastiskt språk i boken som väcker nyfikenhet. Av mina 74 elever var det 5 som tyckte boken var […]

TMF Extra

Vid behov har några elever fått med sig en extra papperskopia av boken hem. Hela boken finns inläst på Youtube. Roald Dahls website. En lista med 200 ord från boken har till slut blivit 60 nya ord till spelet ”InOtherWords”. Alla ord finns att öva på i Quizlet.

Grupp A

Alla elever har ett eget exemplar av boken och en anteckningsbok. Del 1: (lektion 1-2) Att förutspå bokens innehåll. Att pratläsa till bilderna. – Vi inleder varje lästillfälle med att pratläsa till bilderna på det aktuella uppslaget. Det betyder att vi på engelska kommenterar bilderna med ord eller meningar. Jag skriver ord direkt på bilderna […]

GRUPP B

Alla elever har ett eget exemplar av boken (en papperskopia att anteckna i) och en anteckningsbok. Del 1: (lektion 1-10..) Att förutspå bokens innehåll. Att pratläsa till bilderna. – Vi inleder varje lästillfälle med att pratläsa till bilderna på det aktuella uppslaget. Det betyder att vi på engelska kommenterar bilderna med ord eller meningar. Jag […]

Planering och introduktion

Jag presenterar boken och berättar om Roald Dahl för hela klassen. Eleverna får välja läsgrupp: A – Läser alltid texten tillsammans lite långsammare. Mer tid för översättningar och frågor. B – Läser lite snabbare, ofta tillsammans i smågrupper. Mer tid för gruppdiskussioner och frågor. Halva klassen läser med mig och halva klassen arbetar med andra […]