GRUPP B

Publicerat av Lotta Bohlin den

Alla elever har ett eget exemplar av boken (en papperskopia att anteckna i) och en anteckningsbok.

Del 1: (lektion 1-10..)

Att förutspå bokens innehåll.
Att pratläsa till bilderna.
– Vi inleder varje lästillfälle med att pratläsa till bilderna på det aktuella uppslaget. Det betyder att vi på engelska kommenterar bilderna med ord eller meningar. Jag skriver ord direkt på bilderna som projiceras på tavlan. Vi pratar också om vad som redan har hänt i texten.
Att högläsa genom ex. stafettläsning.
– Vi läser all text högt, tillsammans. Eleverna läser en mening var, eller ett stycke, i tur och ordning.
Att skriva ordlistor med svåra/nya ord.
Att stanna upp och kommentera språkliga företeelser.
– I texten finns goda exempel på en rad språkliga företeelser, ex. singular och plural, verb, tempus och stavning.
Att formulera och anteckna frågor och svar.
– Här fokuserar vi på frågor där svaren finns i texten.

Del 2: (lektion ..11-13)

Förbereda boksamtal.
Genomföra boksamtal.
Omdöme och utvärdering.