Planering och introduktion

Publicerat av Lotta Bohlin den

Jag presenterar boken och berättar om Roald Dahl för hela klassen.
Eleverna får välja läsgrupp:
A – Läser alltid texten tillsammans lite långsammare. Mer tid för översättningar och frågor.
B – Läser lite snabbare, ofta tillsammans i smågrupper. Mer tid för gruppdiskussioner och frågor.
Halva klassen läser med mig och halva klassen arbetar med andra uppgifter (25 + 25 min, 2 gånger/vecka).
Arbetsområdet avslutas med att vi har samlat 60 nya ord som vi lägger in i spelet ”InOtherWords”.
tmf_tx1