Extended Vocabulary

Under hösten i årskurs 4 har vi arbetat med 60 ord från två böcker vi har läst. I nästa sett har vi utökat ordförrådet från 60 ord till 180 ord. Det kallar jag för Extended Vocabulary. Det här gör vi tillsammans på tavlan, 15 ord per lektion. När eleverna har antecknat de nya orden lägger de in dessa i sitt 60words+ på Quizet. Sedan kan de i lugn och ro, när som helst, repetera orden.

15 ord som ska utökas. -Vad kommer du att tänka på när jag säger ordet jump? -Vilka fler ord tycker du är bra att kunna om man kan ordet jump?

Jag väljer ut två av elevernas föreslagna ord och skriver dessa på tavlan.

Vi utgår från listan med 60 ord.