In Other Words

Vi arbetar med att läsa och förstå olika texter på engelska och använder Word Book för att bygga upp och utveckla ordförrådet. Med hjälp av spelet ”In Other Words” (samma som den svenska varianten Med Andra Ord) repeterar vi orden från texterna. Det finns olika sätt, eller olika strategier, som du kan använda när du ska förklara ett ord – på engelska såklart!

 • EXPLAIN (förklara):
  Du förklarar muntligt vad ordet betyder. Ex. This is…
 • SILENT MOVE (tyst rörelse):
  Du förklarar ordet med hjälp av kroppen.
 • THE OPPOSITE (motsatsen):
  Du säger motsatsen till ordet. Ex. Not…
 • SYNONYMS (synonymer):
  Andra ord som betyder samma sak. Ex. Same as…
 • FIRST LETTER (första bokstaven):
  Om du inte lyckas förklara får du säga första bokstaven i ordet.
 • Under hösten i åk 4 har vi läst två engelska böcker från Oxford Owl. Från dessa böcker har jag sammanställt en lista med sammanlagt 60 ord.

  Jag brukar göra grupper om 3-4 elever. Varje grupp får en uppsättning ord som de lägger upp och ner på bordet. Sedan turas de om att förklara just sitt ord ”In OtherWords”.

  I början av terminen spelade vi den svenska varianten av samma spel som heter ”Med andra ord”. Så eleverna kunde redan reglerna när vi startade spelet.

  iow_group