INTRODUCTION

 

We are going to make our own puppetshow!

How to make a puppet.
How to write a script.
How to read a script.
How to act on the stage.
How to listen to a play.
How to make a movie.
How to publish and share!

 

SAMMANFATTNING: Vi har tillsammans funderat på vad en dockteater är? Hur gör man med dockor och vad ska dockorna säga? Vad är en dialog? Och hur spelar man upp en föreställning och var? Hur spelar man in och delar?

Under arbetets gång har eleverna:
Följt en instruktion för att göra en egen docka.
Skrivit en presentation av dockan med namn på engelska.
Tittat på olika dialoger.
Läst olika dialoger.
Skrivit egna dialoger.
Gjort ändringar och förbättringar i kamraters dialoger.
Deltagit i en inflyttningsfest.
Spelat upp sina dialoger med dockorna.
Producerat film.
Tittat på varandras filmer.
Givit varandra feedback.