HOW TO WRITE A LETTER


.

What is a letter?
How do you write a friendly letter and a business letter?
What is a postcard?

Först har jag förklarat vad ett brev och ett vykort är. Vidare hur det fungerar med textstrukturer, mottagaranpassning, språkval, adresser, kuvert och frimärken. Sedan har eleverna skrivit av mina instruktioner på tavlan ”How to write a perfect letter” och ”How yo write a postcard”. Därefter har jag skrivit exempeltexter på tavlan som skrivstöd till eleverna. Första brevet postades hem till mig, andra brevet och vykortet lämnades in till mig. Det första brevet svarade jag på skriftligen och skickade tillbaka till elevernas hemadress. Sammanlagt 6-8 lektioner.

1. HOW TO WRITE A LETTER (informal): Write a friendly letter to Lotta. Send it to her in an envelope with a stamp. Write about yourself, your hobbies and your summer plans. Check out your notes!

2. HOW TO WRITE A LETTER (formal): Apply for the job as an ice cream scooper and send your application to Mr & Mrs Alima. Check out their website at http:// thecharmery.com

3. HOW TO WRITE A POSTCARD: Write a postcard from London to Lotta. Tell her something about your visit.