INTRODUCTION

cooltextLTGsmall.png

 

”The Hotel Mystery”

I årskurs 5 läser vi just nu ”The Hotel Mystery”, eller ”Hotellmysteriet” av Martin Widmark. Vi analyserar innehåll, berättarteknik och upplägg. Och skriver sedan egna hotellmysterier i åtta kapitel. Så fokus ligger på att kunna skriva egna texter på engelska.

Jag har läst ”The Hotel Mystery” flera gånger och kan berättelsen. Jag vet vad som händer i varje kapitel och jag känner karaktärerna. Samtidigt har jag skapat en storyboard som beskriver bokens upplägg. Så nu har jag ”snott” Widmarks upplägg och skrivit ett eget hotellmysterium, ”The Ellington Hotel Mystery”. Det är en förenklad variant med ett liknande innehåll. The Hotel Mystery_easytext02 The Hotel Mystery_overview

LEKTION 1
Jag visar boken för eleverna och frågar o någon känner till Lasse Majas Detektivbyrå. Det är måna elever som räcker upp händerna. Så förförståelsen finns där. Sedan berättar jag att vi ska skriva ett eget hotellmysterium med åtta kapitel. Och eftersom att vi ännu inte är riktiga författare så ska vi lära oss av Martin Widmark. Därefter pratar jag mig igenom hela boken på engelska och fyller samtidigt i en storyboard på tavlan. Alla elever har en egen storyboard som de fyller i. Jag stannar upp och förklarar viktiga berättartekniska detaljer. Som att ex. något alltid försvinner/händer i femte kapitlet

LEKTION 2
Nu berättar jag att jag har ”snott” Widmarks upplägg och skrivit ett eget hotellmysterium som heter ”The Ellington Hotel Mystery” (klicka på länken för att läsa kapitel 1-3). Samtidigt som jag berättar om boken så fyller jag i en ny storyboard med mina egna karaktärer och kapitelnamn. Eleverna lyssnar och får i uppdrag att börja tänka på sitt eget hotellmysterium.

LEKTION 3
Med hjälp av Widmarks och min egen storyboard gör eleverna nu egna storyboards. De som tycker att uppgiften är svår ”snor” helt enkelt mitt upplägg och byter bara namn på karaktärerna och gör enkla ändring och förbättringar. Vissa härmar mig och vissa skriver helt på egen hand.

LEKTION 4
Nu är det dags att skriva första kapitlet. Jag läser Chapter 1 i Widmarks bok. Vi stannar upp vid ord och uttryck och intressanta detaljer. Sedan visar jag mitt eget Chapter 1 på tavlan. Jag läser även det kapitlet högt och förklarar vad som ska hända i kapitlet och på vilket sätt texten ska skrivas. Den rosafärgade texten är återberättande text, skriven i dåtid. Jag pekar på olika exempel. Den gulfärgade texten är text i dialogform, skriven i nutid. De inringade namnen måste eleven byta ut i sin egen text. Alla elever får en kopia på min text med rosa- och gulfärgad text.

LEKTION 5
Vi jobbar vidare med Chapter 1 så att alla har kommit igång och förstått vad som ska finnas med i första kapitlet och hur det ska skrivas.

LEKTION 6
Jag repeterar vad som hände i Chapter 1 och läser sedan högt ur Chapter 2 i Widmarks bok. Stannar upp vid ord och uttryck och viktiga detaljer. Sedan tittar vi på min storyboard och pratar om vad som ska hända i det andra kapitlet. Jag visar Chapter 2 på tavlan och går återigen igenom detaljerna kring skrivandet. De elever som skriver på egen hand lyssnar på min genomgång och arbetar sedan vidare utifrån sin egen storyboard.

KOMMENTARER:
Jag har förklarat hur många lektioner vi har på oss och att vi måste anpassa textens omfattning efter det. Flera elever är mycket ambitiösa och behöver mer tid.
Mina elever skriver på iPads med extra tangentbord. Vi skiver i Word och använder språkkontroll English (Storbritannien) och samma tangentbord. Det betyder att eleverna både får stavningsstöd när de skriver men även ordprediktion på engelska via iPaden.
Två elever klarar inte uppgiften. De skriver av min text så långt de hinner och jag stöttar på slutet. Men de säger att de lär sig nya saker.
Alla elever delar en kopia av sin text med mig så att jag kan läsa i lugn och ro. Feedback ges i klassrummet direkt till eleven som skriver.

FORTSÄTTNING FÖLJER…
Vi kommer att skriva klart alla åtta kapitel innan jul. Efter jul ska eleverna få rita bokomslag och montera texten i Book Creator. Sedan kan vi publicera egna böcker och dela texterna med varandra.

MÅL
Jag vill att eleverna ska kunna lyssna på och läsa ”The Hotel Mystery” och förstå innehållet. De ska också förstå berättartekniken med hjälp av en storyboard.
Jag vill att eleverna ska kunna skriva mer eller mindre egna texter på engelska med en tydlig handling. De ska också kunna planera sin egen berättelse med hjälp av en storyboard.
Jag vill att eleverna ska kunna läsa sina egna texter för en kamrat som lyssna och förstår.

Första kapitlet, första sidan i Widmarks bok.

Storyboard från Widmarks bok.

Tvåelevexempel:
The-Bellington-Hotel
The mystery of the Golden dogs

/Lotta Bohlin