OLIVER TWIST

Oliver TwistHow to read and explore the life of a young orphan – Oliver Twist.

 

”Only nine years old, the orphaned Oliver Twist finds himself in one bad situation after Another. Soon after he’s thrown into a workhouse, Oliver escapes to London to seek a better Life. But there he finds a World full of danger. Fortunately, his strength and endurance deliver him to safety, and finally to the comfort of a loving Family”. By Charles Dickens.

 

Vi kommer framför allt att arbeta med att kunna läsa texten och förstå dess innehåll. Läsa högt för varandra och läsa tyst på egen hand. Efter varje kapitel diskuteras ett antal frågor som sedan besvaras skriftligt och muntligt. Det är många karaktärer med i boken så det läggs en del arbete på att kunna förklara vilka de är och deras koppling till berättelsen. Arbetet med kapitel 8-9-10 sker helt individuellt eller i par. Ett stort antal ord presenteras varje vecka och övning och repetition anpassas till varje elev. Alla ordlistor finns på Quizlet. En skriftlig slutuppgift presenteras när boken är utläst. Den fokuserar på ett antal karaktärer samt läsarens egna kommentarer till berättelsen. Avslutningsvis tittar vi på Roman Polanskis filmatisering och dricker te och äter kakor.

ÖVERGRIPANDE MÅL
Att kunna läsa och förstå texten samt kunna samtala om innehållet och uttrycka egna åsikter och ståndpunkter.

Förberedelser
Alla elever får en egen kopia av texten. De som vill kan ta del av texten digitalt. Den digitala texten används även för att kunna läsa tillsammans, via projektorn på tavlan. Alla elever får också en note book för att kunna svara på vågorna skriftligt samt skriva och översätta nya/svåra ord. Arbetsblad med frågor och ord till kapitel 1-7 (Oliver Twist – Questions ) Orden från kapitel 1-4 finns på Quizlet.

Genomförande
Lektion 1: Jag läser, eleverna läser klart och svarar muntligt på frågorna.
Startbild från boken på tavlan. Uppsnack!
Senare i boken, ex. kapitel 6, har jag startbilden till kapitel 6 på tavlan och backar sedan och så hjälps vi åt att samtala om kapitel 5 med hjälp av bilderna. En slags repetition.
Sedan går vi igenom frågorna ”Before reading” för att få alla att reflektera kring vad vi vet och vad vi förutspår.
Därefter börjar jag läsa högt och stannar upp vid olika tillfällen i texten, pekar och förklarar. Använder också bilderna för samtal. För att få struktur på lektionen ställer jag klockan när jag läser högt, ca. 15 minuter. Därefter läser alla klart själva eller i par.
Efter läsningen svarar alla muntligt på frågorna från arbetsbladet, två och två eller i smågrupper.

Lektion 2: Jag läser, vi svarar på frågorna tillsammans och i par, muntligt och skriftligt.
Startbild från boken på tavlan. Uppsnack!
Samma inledning som lektion 1. Sedan läser jag klart kapitlet (kapitel 1-7).
Vi svarar på frågorna tillsammans i helklass, därefter i par eller smågrupper, med hjälp av frågorna i plastmuggarna. En färg för varje kapitel. Eleverna drar en fråga, läser den högt, och hjälps åt att svara. Om en vill går det bra att repetera tidigare frågor.
Därefter svarar alla skriftligt på minst tre av frågorna.
Allt skriftligt material rättas och kommenteras direkt under tiden alla jobbar klart. AnkiPanki-stämpeln fungerar som ”Wow, Good Job!”.

Avslutande skrivuppgift och film
När vi har läst ut boken får alla elever en avslutande skrivuppgift. De ska beskriva ett antal karaktärer i texten samt hur de hänger ihop i texten. De ska också beskriva sina egna åsikter och ståndpunkter kring texten och dess innehåll. Till sist finns det också en ordlista med centrala ord fån texten som ska översättas eller förklaras med andra ord. EXTRA: De som vill ”leva upp” skriver en kort sammanfattning samt väljer ut tre händelser i boken som de beskriver och kommenterar. Jag brukar säga att det är en uppgift för högstadiet och det motiverar vissa att ta i!

Vi tittar också på Roman Polanskis filmatisering av boken, med engelskt tal och subtitles. Den överrensstämmer ganska bra med boken. Jag bjuder på te och kakor och njuter av elevernas engagemang. Texten är delvis ganska brutal så många väntar på just dessa scener.

 

MÅL
Att bli en starkare läsare genom att träna, och använda olika lässtrategier.
Att utveckla läsförståelsen och visa sin förståelse.
Att kommunicera och samtala om en gemensam text och uttrycka egna åsikter och ståndpunkter.

BEDÖMNING
Läsförmågan, genom eleven läser högt enskilt och i grupp.
Läsförståelsen, genom muntliga och skriftliga frågeställningar och samtal.
Samtalsförmågan – genom arbete med frågor till texten i smågrupper.

AVSLUTNING & REFLEKTION (från mig)
Berättelsen om Oliver Twist, i den här bearbetade versionen, fungerar mycket bra att läsa i åk 6. Språket är varierat och innehåller en hel del nya ord. Längden på boken är bra. Det blir bra samtal kring alla karaktärer och olika händelser. Det finns också flera händelser värda att kommentera. Eftersom berättelsen utspelar sig i och utanför London på 1800-talet så finns det en hel del att förklara och kommentera. Då och då gör vi kopplingar till andra modernare böcker och filmer. Det enda som eleverna upplever som lite jobbigt är alla karaktärer. Hjälp gärna till att hålla reda på dem. Skriv en lista med förklaringar. Den avslutande skrivuppgiften är viktig för att alla ska få komma till tals, både att svara på frågorna OCH kunna uttrycka sina egna åsikter och ståndpunkter.