INTRODUCTION

cooltextLTGsmall.png

 

”The Magic Finger”
by Roald Dahl.

Årskurs 4 läser just nu ”The Magic Finger” av Roald Dahl. Eleverna har själva fått välja om de vill läsa lite snabbare eller lite långsammare med mer tid för tolkningar och frågor. Det blev till slut två ganska jämna grupper (i alla mina tre klasser). TMF

Målet med uppgiften är att:

– Kunna läsa boken på engelska, tolka den för att förstå innehållet.
– Kunna analysera innehållet för att bearbeta och diskutera.
– Kunna använda olika strategier för att förstå och kommunicera.
– Kunna kommunicera sin läsupplevelse.

intropic

Arbetsgång:

PLANERING & INTRODUKTION (Läs mer…)
Presentation av boken och författaren Roald Dahl för hela klassen.
Eleverna får bläddra i boken och välja läsgrupp:
A – Läser alltid texten tillsammans lite långsammare. Mer tid för översättningar och frågor.
B – Läser lite snabbare, ofta tillsammans i smågrupper. Mer tid för gruppdiskussioner och frågor.
Halva klassen läser med mig och halva klassen arbetar med andra uppgifter (25 + 25 min, 2 gånger/vecka).

GRUPP B (Läs mer…)
Alla elever har ett eget exemplar av boken och en papperskopia för att kunna göra egna anteckningar direkt i texten.
Att förutspå bokens innehåll.
Att pratläsa till bilderna inför varje lästillfälle.
Att anteckna till bilderna (direkt i bilderna i texthäftet).
Att högläst genom ex. stafettläsning.
Skriva ordlistor med svåra/nya ord.
Att stanna upp och kommentera ex. singular och plural, verb, tempus och stavning.
Formulera och anteckna frågor och svar.
Förbereda och genomföra boksamtal.
Omdöme och utvärdering.

GRUPP A (Läs mer…)
Alla elever har ett eget exemplar av boken.
Del 1:
Att förutspå bokens innehåll.
Att pratläsa till bilderna.
Att högläst genom ex. stafettläsning.
Att skriva ordlistor med svåra/nya ord.
Att stanna upp och kommentera språkliga företeelser.
Att formulera och anteckna frågor och svar.
Del 2:
Att fortsätta läsningen i smågrupper.
Samtala om frågor till texten.
Förbereda och genomföra boksamtal.
Omdöme och utvärdering.

EXTRA (Läs mer…)
Vid behov har några elever fått med sig en bok hem.
Hela boken finns inläst på Youtube.
En lista med 200 ord från boken har till slut blivit 60 nya ord till spelet ”InOtherWords”.
Alla ord finna att öva på i Quizet.

Kommentarer:

Kommentarer och tankar före, under och efter arbetet. (Läs mer…)

TMF