Grupp A

Publicerat av Lotta Bohlin den

Alla elever har ett eget exemplar av boken och en anteckningsbok.

Del 1: (lektion 1-2)

Att förutspå bokens innehåll.
Att pratläsa till bilderna.
Vi inleder varje lästillfälle med att pratläsa till bilderna på det aktuella uppslaget. Det betyder att vi på engelska kommenterar bilderna med ord eller meningar. Jag skriver ord direkt på bilderna som projiceras på tavlan. Vi pratar också om vad som redan har hänt i texten.
Att högläsa genom ex. stafettläsning.
Vi läser all text högt, tillsammans. Eleverna läser en mening var, eller ett stycke, i tur och ordning.
Att skriva ordlistor med svåra/nya ord.
Att stanna upp och kommentera språkliga företeelser.
I texten finns goda exempel på en rad språkliga företeelser, ex. singular och plural, verb, tempus och stavning.
Att formulera och anteckna frågor och svar.
Här fokuserar vi på frågor där svaren finns i texten.

Del 2: (lektion 3-8..)

Att fortsätta läsningen i smågrupper.
Alltid gemensam högläsning, men nu i mindre grupper.
Samtala om frågor till texten: TheMagicFinger_questions
Eleverna får frågor av mig som de läser och diskuterar.
Förbereda boksamtal.
Eleverna förbereder sig individuellt, skriftligt, lektionen innan.
Genomföra boksamtal.
Eleverna får i uppgift att föra upp sina anteckningar på whiteboarden. Därefter går vi igenom alla kommentarer kolumn för kolumn. Ofta leder anteckningarna till vidare diskussioner. I och med att alla har antecknat något på tavlan så kommer alla till tals.
Omdöme och utvärdering.
Eleverna svarar skriftligt på 6-10 frågor, kommenterar vad de skulle göra om de hade ett magiskt finger och ger boken och läsupplevelsen ett betyg, 1-10.

booktalk
tmf_b3tmf_r1
image