INTRODUCTION

”News in Levels”

Årskurs 6 läser nyheter på engelska på newsinlevels.com. Det är en sida som publicerar aktuella nyheter på engelska i olika svårighetsgrader. På level 3 finns även ett kort youtube-klipp med den aktuella texten. Under arbetet har eleverna möjlighet att öva på alla delarna i kunskapskraven för årskurs 6.

Målet med uppgiften är att:

– I par kunna välja en nyhet från newsinlevels.com
– Kunna läsa nyheten på engelska, tolka den för att förstå innehållet.
– Kunna använda olika strategier.
– Kunna arbeta med samtliga kunskapskrav i engelska åk 4-6 och visa det.

image

Förmågor att öva på kopplat till texten och dess innehåll:

image

Kommentarer och reflektioner:

– De flesta eleverna tyckte att det var en kul uppgift.
– Många uppskattade att de fick välja nyhet själv.
– Förmågorna på översikten är tydliga och skrivna i jag-form. Den kursiverade texten under ger exempel på när/hur vi har övat tidigare.
– Uppfinningsrikedomen, eller problemlösningsförmågan, sattes på prov. Men det var kreativt och utforskande.
– Grupperna delade nyhetsinnehåll och strategier med varandra.
– I redovisningen ingick även att ”ringa in” sina styrkor och fortsatta utmaningar.